Доходи, разходи и потребление на домакинствата, май 2009 г.