Доходи, разходи и потребление на домакинствата, юни 2009 г.