Доходи, разходи и потребление на домакинствата, юли 2009 г.