Доходи, разходи и потребление на домакинствата, септември 2009 г.