Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2013 година (предварителни данни)

Публикувано на: 09.08.2013 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 г. е 561. Спрямо второто тримесечие на 2012 г. сградите са с 9 повече (или с 1.6%), а регистрираното увеличение на новопостроените жилища е с 5.4%, или 134 жилища.

Прессъобщение
Статистическа област