Индекси на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2013 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на 2013 г. е 99.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: