Индекси на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2013 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2013 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. е 99.1%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: