Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 692, като спрямо съответното тримесечие на предходната година намалението е 21.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: