Индекси на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2012 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо третото тримесечие на 2012 г. е 99.3%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: