Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2012 г. е 596, като спрямо съответното тримесечие на предходната година намалeнието е 11.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: