Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.08.2012 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2012 г. е 520, като спрямо съответното тримесечие на 2011 г. намалeнието е 26.3%.

Прессъобщение
Статистическа област