Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2012 г. е 520, като спрямо съответното тримесечие на 2011 г. намалeнието е 26.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: