Индекси на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2012 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2012 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. е 100.2%, т.е. средното увеличение на пазарните цени на жилищата е 0.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: