Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2011 г. е 928 и спрямо предходното тримесечие се увеличават с 34.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: