Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2011 г. е 690 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. се увеличават с 27.1%. Новопостроените жилища в тях са с 0.7% по-малко и броят им достига 3 796.

Прессъобщение: 
Статистическа област: