Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2011 г. е 742 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. те се увеличават с 13.1%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 26.2% и броят им достига 3 497.

Прессъобщение: 
Статистическа област: