Индекси на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 г. спрямо първото тримесечие на 2011 г. е 98.4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: