Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2011 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2011 г. е 601 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. се увеличава с 16.7%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 5.3% и техният брой е 3 109.

Прессъобщение: 
Статистическа област: