Индекси на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2011 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. е 97.7%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: