Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2010 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 671 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 27.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 29.6% и техният брой е 4 125.

Прессъобщение: 
Статистическа област: