Индекси на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2010 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото спрямо третото тримесечие на 2010 г. е 98.5%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: