Индекси на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2010 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото спрямо второто тримесечие на 2010 г. е 98.8%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: