Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2010 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. е 576 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 20.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 34.7% и техният брой е 4 119.

Прессъобщение: 
Статистическа област: