Индекси на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2010 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто спрямо първото тримесечие на 2010 г. е 99.2%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: