Жилищен фонд през 2009 година

През 2009 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 136 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2008 година. Общо в България са регистрирани 3 789 хил. жилища, като 63.8% от тях се намират в градовете, а 36.2% - в селата.

Прессъобщение: 
Статистическа област: