Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2009 година

Публикувано на: 14.05.2010 - 11:00

През 2009 г. са въведени в експлоатация 2 975 новопостроени жилищни сгради и се увеличават с 1.7% спрямо 2008 година.
Новопостроените жилища в тях достигат 22 058, или с 5.4% повече в сравнение с 2008 година.

Прессъобщение
Статистическа област