Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2009 година

През 2009 г. са въведени в експлоатация 2 975 новопостроени жилищни сгради и се увеличават с 1.7% спрямо 2008 година.
Новопостроените жилища в тях достигат 22 058, или с 5.4% повече в сравнение с 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: