Индекси на пазарните цени на жилища, I тримесечие 2010 г.

Индексът на пазарните цени на жилищата за първо тримесечие на 2010 г. спрямо четвърто тримесечие на 2009 г. е 97.7%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.3% .

Прессъобщение: 
Статистическа област: