Новопостроени жилищни сгради и жилища през 2008 година

По окончателни данни на Националния статистически институт новопостроените жилищни сгради през 2008 г. са 2 926, което е с 8.5% повече в сравнение с 2007 г., а броят на новопостроените жилища в тях нараства с 10.9% и достига 20 924.

Прессъобщение: 
Статистическа област: