Индекси на пазарните цени на жилища, II тримесечие 2009 г.

Индексът на пазарните цени на жилищата за второ тримесечие на 2009 г. спрямо първо тримесечие на 2009 г. е 90.3%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е 9,7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: