Изследване на бюджета на времето на населението в периода 2009 - 2010 г. (основни резултати)

В периода октомври 2009 – октомври 2010 г. Националният статистически институт проведе петото поред целогодишно изследване на бюджета на времето на населението.

Прессъобщение: