Основни резултати от изследванията на информационното общество в предприятията, 2012 г.

През януари 2012 г. делът на предприятията от нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица, които имат достъп до интернет достига до 87.4%, или с 0.5 процентни пункта повече в сравнение със същия период на предходната година, а 48.8% поддържат своя уебстраница или уебсайт.

Прессъобщение: 
Статистическа област: