Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата, 2012 г.

Публикувано на: 13.12.2012 - 11:00

През 2012 година повече от половината (50.9%) домакинства в България имат достъп до интернет, като е отбелязан растеж от 5.9 процентни пункта спрямо предходната година. Увеличава се и относителният дял на лицата на възраст 16 - 74 години, които ползват интернет поне веднъж седмично.

Прессъобщение
Статистическа област