Премини към основното съдържание

Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и от лицата между 16 и 74 години през 2011 г.

Публикувано на: 16.12.2011 - 11:00

Резултатите от изследването на информационно-комуникационните технологогии в домакинствата за 2011 г. отчитат висок ръст в относителния дял на домакинствата, които имат достъп до интернет и широколентова връзка.

Прессъобщение
Статистическа област