Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и от лицата между 16 и 74 години през 2011 г.

Резултатите от изследването на информационно-комуникационните технологогии в домакинствата за 2011 г. отчитат висок ръст в относителния дял на домакинствата, които имат достъп до интернет и широколентова връзка.

Прессъобщение: 
Статистическа област: