Използване на информационно комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2010 година

Информационното общество се развива с тенденция на ежегодно нарастване на използването на ИКТ от домакинствата, лицата и бизнеса в България.

Прессъобщение: 
Статистическа област: