Използване на информационно-комуникационните технологии и е-търговия в предприятията през 2010 г.

Информационното общество се развива с тенденция на ежегодно нарастване на използването на ИКТ от домакинствата, лицата и бизнеса в България.

Прессъобщение: 
Статистическа област: