Иновационна дейност на предприятията през периода 2008 - 2010 година

През периода 2008 - 2010 г. близо една трета (27.1%) от предприятията с пазарно ориентирана дейност и с повече от девет наети лица в България са осъществявали иновационна дейност.

Прессъобщение: 
Статистическа област: