Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2011 година

През 2011 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 188.6 млн. лв., като в сравнение с предходната година намаляват с 3.3%.

Прессъобщение: