Научноизследователска и развойна дейност през 2008 година