Иновационна дейност на предприятията през периода 2006 - 2008 година

Близо една четвърт от българските предприятия (23.9%) са осъществили иновационна дейност през периода 2006 - 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: