Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2009 година

През 2009 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 230.4 млн. лв., което е с 8.5% повече в сравнение с предходната година.

Прессъобщение: