Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци