Статистика на околната среда, годишни данни за 2010 г.

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: