Статистика на околната среда, годишни данни за 2008 г.

Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: