Премини към основното съдържание

Индекс на потребителските цени и инфлация

Публикувано на: 22.07.2008 - 10:32
Индексът на потребителските цени (ИПЦ), който се изчислява в Република България от май 1990 г., е един от най-важните икономически показатели за страната. Той има все по-голямо приложение в икономическия и социалния живот и се използва от широк кръг потребители - правителството, бизнеса, местните органи на управление, както и от отделните граждани. Поради големия интерес към статистическото изследване на потребителските цени и инфлацията, както и за да отговори на най-често задаваните въпроси за ИПЦ и да улесни потребителите да разберат по-добре същността на индекса и възможностите за неговото използване, Националният статистически институт подготви ново, преработено издание на рекламната брошура "Индекс на потребителските цени и инфлация - отговори на най-често задаваните въпроси".
Изданието предлага на потребителите популярно описание на съставянето и изчисляването на ИПЦ - структура на индекса, потребителска кошница от стоки и услуги, регистриране на цените, претегляне, осъвременяване на потребителската кошница, изчисляване на ИПЦ, периоди на отнасяне, как да четем индексите и как да изчислим равнището на инфлацията, други индекси и публикуване.
 
Проявяващите интерес към тази форма на популяризиране на статистическата информация могат да получат безплатно брошурата в:
 
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Приемната на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
За по-подробна информация:
НСИ, отдел "Публикации"
Ниска сграда, 5 етаж, стая 500
ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038
тел. (02) 9857 142