129 години българска статистика

129 години българска статистика
По случай 129-годишнината от създаването на официалната статистическа институция в България Националният статистически институт издаде рекламната брошура “129 години българска статистика”.
 
Брошурата съдържа:
• Обръщение на Председателя на Националния статистически институт.
• Кратък исторически преглед с годините, отбелязващи важни събития за българската статистика.
• Основни нормативни и програмни документи, очертаващи настоящето и бъдещето на Националната статистическа система.
• Статистически данни на национално и регионално равнище за социално-икономическото развитие, представени атрактивно чрез таблици и графики.
• Политиката на НСИ относно разпространението на статистическата информация.
Изданието предоставя основни адреси и телефони за контакти.
 
За различните групи потребители на статистическа информация брошурата се разпространява безплатно в:
 
• Цeнтралното управление на НСИ
ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038
Приемна на НСИ;
Пресцентър;
Отдел "Публикации";
Книжарница на НСИ, ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
•Териториалните статистическите бюра на НСИ в областните центрове.