Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2013 година