Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2013 година