Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2013 година